Naslovna O nama Kontakt
DALMATIKA
Prethodna< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > Slijedeća
 
      141.

    LOVRE KATIĆ : TOPOGRAFSKE BILJEŠKE SOLINSKOGA POLJA

    SPLIT 1949,18s.PLIT,LO

 70
      142.

    COLLOQVIA MARVLIANA I,

    KNJIŽEVNI KRUG SPLIT, 1992, 173s.   

 40
      143.

    ZADRUŽNO SIJELO 1931,

    LEONOVA TISKARA,SPLIT 1931,63s.

40 
      144.

    OBNOVA BASTIONA PRIULI, KONZERVATORSKA STUDIJA SA SMJERNICAMA ZA IZRADU DETALJNOG

    PLANA UREDJENJA,MINISTARSTVO KULTURE,KONZERVATORSKI ODJEL U SPLITU,SPLT 2003,95s.

40
      145.

    POLA STOLJEĆA SPLITSKOG  "JADRANA"

    PLIVAČKI KLUB "JADRAN",VOJNA ŠTAMPARIJA SPLIT 1970,KARTON.

120 
      146.

    SLOBODAN PROSPEROV NOVAK: DUBROVNIK IZNOVA,

    LIBER, ZAGREB 1987, 199s. ORIG.UVEZ SA OMOTOM.

50 
      147.

    RADOSLAV TOMIĆ: SPLITSKA SLIKARSKA BAŠTINA,SPLITSKI SLIKARSKI KRUG U DOBA MLETAČKE VLADAVINE,

    ZAGREB,MH, 2002, 238s. ORIG.PLATNO SA OMOTOM.  

120
      149.

    DANICA BOŽIĆ-BUŽANČIĆ: JUŽNA HRVATSKA U EUROPSKOM FIZIOKRATSKOM POKRETU,

    KNJIŽEVNI KRUG,SPLIT,1995,415s. ORIG. KARTON.

60
      150.

    ANALI HISTORIJSKOG INSTITUTA U DUBROVNIKU,

    DUBROVNIK,1953,JAZU,429s.

50 
      151.

    MIHOVIL ABRAMOVIĆ: SPECULATORES I BENEFICIARII NA NEKIM SOLINSKIM SPOMENICIMA,

    IZ STARINARA ZA 1922 GOD.

 30
 

152.

DANI HVARSKOG KAZALIŠTA - MODERNA :

ESEJI I GRADJA O HRVATSKOJ DRAMI I TEATRU, ČAKAVSKI SABOR,

SPLIT 1980,499str.ORIG.PLATNO SA OMOTOM.

 40
      153.

    FRANE BEGO: KAŠTEL KAMBELOVAC,

    BIJAČI,SLOBODNA DALMACIJA,SPLIT,1991,852s ORIG.UVEZ SA OMOTOM.

160
      154

    ZLATO I SREBRO ZADRA I NINA,

    TURISTKOMERC,ZAGREB,1972,188s.ORIG.UVEZ SA OVITKOM.

 100
      157.

    SINIŠA VUKOVIĆ: LUMIN PRIL TABERNAKULON, PUJIŠKE PISME,ČAKAVSKI SONETI,

    VLASTITA NAKLADA, SPLIT, 2003, 96s. ORIG.UVEZ.

40 
      158.

    OTOKAR LAHMAN: NAŠ MORNAR, ILUSTROVANI KALENDAR JADRANSKE STRAŽE 1934.

    IZVRŠNI ODBOR JADRANSKE STRAŽE ,SPLIT, S.VIDOVIĆ 1934.160s. ORIG.UVEZ.

40 
      159.

    BRAČKI ZBORNIK BROJ 4,

    SAVJET ZA PROSVJETU I KULTURU NO OPĆINE BRAČ-SUPETAR,1960,277s.+16 PRILOGA,ORIG.KARTON.

200 
      160.

    ŠIBENIK: FOTOMONOGRAFIJA,TEKST,RUNJIĆ,GRUBIŠIĆ,LIVAKOVIĆ,FOTOGRAFIJE MLADEN GRČEVIĆ,

    GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE,ZAGREB,1972,141s.ORIG.UVEZ SA OVITKOM.

100

Prethodna< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > Slijedeća